ტრანსმედია

65+ 65+

ასაკობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია, იგივე, ეიჯიზმი მსოფლიოში დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ეიჯიზმი, უმეტეს შემთხვევაში, ხანდაზმული ასაკის ადამიანების მიმართ გამოვლენილ ძალადობაში გამოიხატება.

წაიკითხეთ მეტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა