ტრანსმედია

სად ხარ დედა? სად ხარ დედა?

ავტორი: დავით მსახურაძე

გახსენით პროექტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა