ტრანსმედია

''ლამარიას მადლი''  -- ქალი სვანეთში ''ლამარიას მადლი'' -- ქალი სვანეთში

აქ ამბობენ, რომ "ოდითგანვე, სვანეთში ოჯახის სიძლიერე მამაკაცების რაოდენობით განისაზღვრებოდა, ოჯახის ღირსება კი - ქალების რაოდენობით." ამიტომ, მრავალრიცხოვანი ოჯახი, რომელშიც ქალებიც და მამაკაცებიც სწორად გადანაწილებული ფუნქციებით თანაცხოვრობენ, სვანურ წარმოდგენაში, ოჯახის იდეალურ მოდელს წარმოადგენს.

წაიკითხე მეტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა