პუბლიკაციები

კრიზისული ცენტრების სახელმძღვანელო

ოჯახში ძალადობისგან დაზარალებულ ქალებთან კრიზუსული ცენტრების მუშაობის თავისებურებანი

გახსენი სახელმძღვანელო

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა