პუბლიკაციები

ქალთა ძალადობსგან დაცვის ეფექტური თანაშრომლობის გაზრდის სახელმძღვანელო

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია პროექტის “ესტონურ- ქართული ცოდნისა და გამოცდილების გაერთიანება ქალთა და ბავშვთა უფლებების მხარდაჭერისთვის აჭარის რეგიონში” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება: „ქალთა საინფორმაციო რესურს ცენტრი“ (ესტონეთი), “ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების” (საქართველო) და ასოციაცია „ერთმანეთისთვის“ (საქართველო, აჯარა) მიერ, ესტონეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით

წაიკითხე სახელმძღვანელო

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა