პუბლიკაციები

დაბრკოლებები მართლმსაჯულებაში: რატომ ვერ იცავს ევრაზიის ქვეყნების კანონმდებლობა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს

წინამდებარე ანგარიშში ორგანიზაცია  „თანასწორობა ახლა’’ (Equality Now) აღწერს, როგორ ვერ ახდენს სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა ქალთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. ყოფილი საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის ანალიზმა აჩვენა, რომ საჭიროა, მოცემული ქვეყნების ხელისუფლებამ მყარი ნაბიჯები გადადგას კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესაცვლელად, რათა მოახდინონ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და უზრუნველჰყონ ძალადობაგამოვლილ ქალთა უკეთესი წვდომა მართლმსაჯულებაზე.

წაიითხეთ კვლევა 

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა