მედია ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა უპრეცედენტოდ გაიზარდა სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა უპრეცედენტოდ გაიზარდა

                                                                        

მიმდინარე წლიდან, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში, იზრდება დღის ცენტრების, სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა დღიური თანხა. ასევე, იზრდება მინდობით აღზრდაში ჩართული ოჯახების დაფინანსება.

წაიკითხეთ მეტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა