ინფოგრაფიკა

ალკოჰოლის მოხმარება ადრეულ ასაკში ალკოჰოლის მოხმარება ადრეულ ასაკში

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი სასკოლო კვლევის (ESPAD) მიხედვით, საქართველოში, სკოლის მოსწავლეები სმას უმეტესად 13 წლიდან იწყებენ, ყველაზე ხშირად ღვინოს მოიხმარენ და ალკოჰოლის მიღების ყველაზე გავრცელებული ადგილი მათივე სახლია. უფრო ვრცლად იხილეთ პროექტი.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა