ტრანსმედია

ფემიციდი კონფლიქტის ზონაში ფემიციდი კონფლიქტის ზონაში

ავტორი:ია შალამბერიძე

პროექტი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ქალებისა და გოგონების მიზანმიმართული მკვლელობის შესახებ

გახსენი პროექტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა